Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1.      Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty. 2.      Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành. 3.      Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 […]