Động cơ - Mạch điều khiển Yakotec

Thực hiện chức năng thay đổi tốc độ, đảo chiều cho động cơ.